Bron: website NDB

Wie de geschiedenis van darts wil beschrijven staat voor een tamelijk onmogelijke opgave. Het ontstaan van darts is namelijk op geen enkele wijze gedocumenteerd, zodat niet bekend is waardoor, wanneer en hoe deze vorm van vermaak is ontstaan. Over het ontstaan van darts doen allerlei lezingen de ronde. Zo zijn er speculaties dat de dartsport ontstaan is uit tijdverdrijf. Tussen de veldslagen door hielden de soldaten wedstrijden. Zij gooiden met korte speren op de omgekeerde wijnvaten, die later weer werden vervangen door doorgezaagde boomstamschijven. De ringen van de boomstam werden onderverdeeld in een puntentelling. In de in wintermaanden werd men gedwongen binnen te blijven. Men kon daarom niet met de verkleinde speren gooien, die werden dus vervangen door de “eerste” darts. Er werden spelregels bij bedacht en zo ontstond de het darten als binnen-sport.

Van spel naar sport
Mensen waren dus veel bezig met het spelletje en bestede er haast al hun tijd aan, het spelletje was populairder dan voetbal alleen kon je er nog niet zoveel geld mee verdienen. Darts werd gezien als kanspel en kansspelen waren in die tijd verboden daardoor was er weinig aandacht voor de sport bij de televisie, radio en kranten.

In 1908 kwam darts stevig ter discussie te staan, toen een rechtbank in Leeds moest beslissen over de vraag: kansspel of niet? Een kroegbaas genaamd ‘Foot’ Anakin werd beschuldigd van het organiseren van illegale kansspelen in zijn horeca gelegenheid. Foot bracht echter ter verweer dat darts geen kansspel was, en vroeg de rechter toestemming om een dartbord in de rechtzaal op te hangen. Foot Anakin wierp drie darts in de 20 en vroeg aan de rechters hetzelfde te doen. De uitdaging werd aangenomen en geen van de rechters lukte het zelfde te gooien, waarmee aangetoond werd dat darts een sport van oefenen was en geen kansspel. Voor darts betekende dit een belangrijke stap op weg naar volledige acceptatie, een sport was geboren!

Bekendheid
In de jaren die daarna volgde werd de dartsport steeds populairder, tegen de tweede wereldoorlog organiseerde veel pubs regelmatig wedstrijden en hadden eigen teams. Vele jaren gelden, in zijn eigen pub in Muswell Hill, kreeg Olly Croft in de gaten dat bij een partijtje darts het publiek enorm geboeid toe kon kijken. Hij dacht vanaf dat moment dat er meer te maken moest zijn van deze volkssport en hij en zijn vrouw Lorna wijden hun leven aan het omvormen van darts als kroegsport naar een serieus bedreven amateursport, waarbij zij samen de British Darts Organisation (BDO, 1973) oprichten. Vervolgens werd tevens de World Darts Federation opgericht.

Nederlandse Darts Bond
De Nederlandse Darts Bond werd opgericht in 1976. De organisatie groeide uit tot een landelijk opererende bond met afdelingen door heel het land. Er kwamen ook steeds meer onafhankelijke plaatselijke bonden. In juli 1989 resulteerde dit in de oprichting van de Nederlandse Darts Federatie, waarin de afdelingen als zelfstandig dartsorganisatie lid zouden zijn. Dit om een einde te maken aan de grote verdeeldheid in de dartssport. De federatie begon met 12 lidorganisaties (de oude afdelingen) die tezamen ongeveer 7.000 leden hadden. Inmiddels is in februari 2005 de NDF weer omgevormd tot een NDB.

Bekendste Nederlandse darters
Sinds de overwinningen van Haagse postbode Raymond van Barneveld (Barney) op de Embassy (nu: Lakeside) is de Nederlandse dartssport in rap tempo gegroeid. Samen met o.a. ‘The Matchstick’ (Co Stompé) en ‘The Dutch Crown’ (Francis Hoenselaar) heeft Barney de dartssport definitief op de Nederlandse kaart gezet. Tegenwoordig kennen we natuurlijk ook allemaal Michael van Gerwen die veel op televisie te zien is. Inmiddels heeft de NDB ongeveer 33.000 actieve leden, vele recreanten, ontelbare enthousiastelingen en is vrijwel elk café voorzien van dartsbaan.